tiistai 13. lokakuuta 2015

Musiikkiterapeutin muistelmat. Osa 7: Valinnan vaikeus.

Kelan avattua mahdollisuuden musiikkiterapian palveluntuottajaksi täysimittaisesti 1990-luvun puolivälissä oli luonnollista laajentaa terapiatoimintaa sen osoittamiin tarpeisiin. Tämä tarkoitti kohdallani vaikeammin vammaisten lasten terapioita. Myös terveyskeskukset ja jopa vakuutusyhtiöt rahoittivat musiikkiterapioita uudelle vuosituhannelle siirryttäessä. Sittemmin työskentelin 75 prosenttisesti kelan palveluntuottajana.

Valitsin siis kliinikon osan tutkijan työn sijaan. Erityisesti en tätä silloin oivaltanut ja teinkin gradun jälkeen paljonkin suunnitelmia väitöskirjan suhteen. Lupa tähän tuli ja aloinkin suunnitelmallisemmin kerätä aineistoa ja hankkia taitoja tähänkin tehtävään. Välillä aika ja voimat riittivätkin tutkimushankkeen edistämiseen etenkin, kun aiheeseen pystyin kytkemään käytännön musiikkiterapiatyöni kehittämisen. Valinnan vaikeus tuli sitten vastaan: en voinut tehdä valintoja, joita tutkimustyö olisi vaatinut. Lasten tarpeet ja oikeus hoitoon ohittivat monet ideani mittauksista ja verrokkiryhmistä. En vain löytänyt enää mieltä tutkimuksen eteen työskentelyyn. Sitä vastoin mt-menetelmäni sisäinen havainnointi ja terapian tulosten arviointi kehittyivät käytännön työn avulla. Kehittelin tarkan proseduurin terapian pitkiinkin läpivienteihin, mutta kuitenkin huomioiden lasten tarpeiden ensisijaisuuden. Keskiössä tässä oli yhteistyö lasten arkipäivän ihmisten kanssa. 

Valinnan vaikeus säilyi kuitenkin ja vapaa-aikani sekä lomani pyrin edistämään tutkimushankettani vuosi vuoden jälkeen. Monet käsikirjoituksen ja muut suunnitelmat tein, mutta valmista niistä ei tullut. Ohjaus tähän työhön olisi varmaankin ollut tarjolla, mutta senkin organisoiminen olisi vienyt aikaa ja ollut pois aktiivityöstäni. Täytyy muistaa, että tein myös opettajan / rehtorin tehtäviä terapiatyöhön ohella (vai kummin päin se oli) aina eläkepäiviini saakka. 

Kaikesta huolimatta tutkimushankkeista oli hyötyäkin. Kriittinen tiedon kerääminen ja analysointi kehittyivät näiden vuosien aikana. Ja vieläkin mielessäni itää mahdollisuus saattaa työni loppuun. 

Nythän voisin sen valinnan tehdä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti